top of page

Få bra känsla med feng shui

Feng shui betyder vind och vatten är en kinesisk lära om hur miljön vi har omkring oss påverkar oss.

Feng Shui är som en slags verktygslåda som förbättrar livet.


Feng shui handlar om att inreda utifrån energierna i ett rum eller ett hem för att skapa en trivsam inredning som är i balans. Det kan låta flummigt men är egentligen ganska naturligt och något som många brukar kunna känna när de väl uppmärksammas på saker och ting.


Eller som en kund till mig konstaterade: "Får man se bilder på två rum och den ena är inrett enligt feng shui och det andra inte, är det ingen tvekan om vilken som känns rätt".

Energierna i naturen, i ett hem eller i en lokal påverkar oss. Färger, former och material påverkar och det finns några olika verktyg jag använder för att ta fram vad som passar bäst i din miljö. Feng shui är inte en inredningsstil i sig utan snarare ett förhållningssätt och med kunskap om energierna finns möjlighet att skapa förutsättningar för gynnsam balans.

Så här går en feng shui-analys till:

ANALYS Vi träffas på plats och jag bildar mig en uppfattning och gör en kartläggning över hemmet/lokalen och planlösningen. Du visar och berättar och jag noterar. Jag arbetar sedan på kontoret och utgår från olika verktyg för att ta fram konkreta förslag på förbättringar och förändringar utifrån de förutsättningar som råder. Jag bedömer bland annat balansen mellan färger, material, former och skriver ner alla rekommendationer i ett dokument.

DOKUMENTATION Jag sammanställer det jag har kommit fram till och ger dig förslag på konkreta åtgärder rum för rum. Detta får du vid uppföljning eller så skickar jag dokumentationen till dig enligt överenskommelse. Vanligtvis inom 3 veckor efter första besöket.

UTFÖRANDE Kunden utför de ändringar som känns relevanta eller anlitar mig vidare för att få hjälp med val av till exempel kulörer, detaljer, textilier, mattor eller annat.

UPPFÖLJNING 30 minuters telefonsamtal enligt överenskommelse, vanligtvis omkring 4 veckor efter utförd konsultation.

Jag kan hjälpa dig med: * Ditt nuvarande hem eller din arbetsplats/lokal/ditt företag * Din trädgård/utemiljö


Yorumlar


bottom of page